Legal Newsletter 

Noutati privind declaratiile catre Administratia Fondului de Mediu ("AFM")

Stefan Ene – Partener, Vlasceanu, Ene & Partners

2 mai 2017

In data de 24 aprilie 2017 a fost publicat Ordinul ministrului mediului nr. 591/2017 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia ("Ordinul nr. 591/2017").

Ordinul nr. 591/2017 a intrat in vigoare la data publicarii in Monitorul Oficial, 24 aprilie 2017.

Va rugam sa gasiti mai jos principalele noutati aduse de Ordinul nr. 591/2017:

1. Modalitatea de depunere a declaratiilor la AFM

Potrivit Ordinului nr. 591/2017, declaratia privind obligatiile la Fondul pentru mediu ("Declaratia") - atat cea initiala cat si Declaratia rectificativa - se depune la AFM numai in format editat pe suport hartie folosindu-se programul informatic de asistenta disponibil pe website-ul AFM.

Formularul editat se semneaza si se depune in original la sediul AFM sau se comunica cu confirmare de primire, in timp ce un exemplar identic este pastrat de contribuabil.

Nota: Pana la aparitia Ordinului nr. 591/2017 era prevazuta si posibilitatea legala a transmiterii Declaratiei prin mijloace electronice de transmitere la distanta. Totusi, in practica aceasta varianta nu era posibila datorita unor deficiente la nivelul sistemului AFM.

De asemenea, atragem atentie asupra faptului ca AFM a facut disponibila o noua versiune a programului de asistenta, i.e. 1.12.

2. Obligatiile bugetare supuse declararii

Ordinul nr. 591/2017 introduce sectiuni noi in cadrul formularului de Declaratie, precum:
  • date privind cantitatile de deseuri inerte si nepericuloase incredintate spre eliminare finala;

  • date privind cantitatile de echipamente electrice si electronice ("EEE") introduse pe piata nationala;
  • date privind cantitatile de deseuri municipale eliminate prin depozitare;
  • date privind cantitatile de baterii si acumulatori portabili introduse pe piata nationala;
  • date privind cantitatile de ambalaje, anvelope uzate, EEE, baterii si acumulatori portabili pentru care operatorii economici autorizati au preluat obligatiile anuale de valorificare/ gestionare/ colectare.

3. Informatii privind cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala

Ordinul nr. 591/2017 prevede declararea unor informatii suplimentare privind modalitatea de indeplinire a obiectivelor de catre operatorii economici responsabili, dupa cum urmeaza:

  • cantitatile de ambalaje introduse pe piata nationala, cat si cele efectiv reciclate/ valorificate, atat integral cat si defalcat pe fiecare material de ambalare, in functie de modalitatea de realizare a obiectivelor, i.e. (i) cantitatile pentru care obiectivele se realizeaza individual sau/si (ii) cantitatile pentru care obiectivele se realizeaza prin OTR, dupa caz;

  • pentru cantitatile de ambalaje pentru care operatorii economici realizeaza obiectivele in mod individual se vor completa separat, atat pentru cantitatile de deseuri de ambalaje reciclate, cat si pentru cele valorificate prin alte metode, urmatoarele:

✓ cantitatile de deseu de ambalaj reciclate/ valorificate;
✓ CUI-ul colectorului autorizat;
✓ nr./ data contractului de prestare servicii incheiat cu colectorul autorizat in vederea reciclarii/ valorificarii deseurilor de ambalaje;
✓ nr./ data documentului de prestare servicii (i.e. factura emisa de colectorul autorizat)
✓ CUI-ul valorificatorului/ reciclatorului.

4. Depunerea declaratiei rectificative

In ceea ce priveste depunerea Declaratiei rectificative, Ordinul nr. 591/2017 mentine obligativitatea depunerii acesteia numai insotita de adresa si documente justificative.

Nota: In cazul rectificarii obligatiilor fiscale ulterior depunerii declaratiei lunii decembrie, pe langa declaratiile rectificative corespunzatoare lunilor in care obligatiile au fost declarate eronat se va intocmi si depune si declaratia rectificativa aferenta lunii decembrie a anului respectiv.

 

Acest newsletter a fost pregatit exclusiv in scop de informare generala si nu se va interpreta ca si consultanta juridica. In masura in care considerati util sa aflati mai multe despre aspectele ce fac obiectul acestui newsletter, va rugam sa ne contactati.

Partner