Gestionarea deseurilor de echipamente electrice si electronice

Noi modificari la orizont

Mihaela FARIN– Senior Associate, Vlasceanu & Partners

Deseurile de echipamente electrice si electronice (“DEEE”) reprezinta o provocare continua pentru societatea moderna. La nivel European, DEEE sunt reglementate prin Directiva 2012/19/UE privind deseurile de echipamente electrice si electronice (“Directiva”), transpusa in legislatia noastra prin Ordonanta de Urgenta nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice (“O.U.G nr. 5/2015”).

Directiva a intrat in vigoare la data de 13 August 2012, perioada cuprinsa intre aceasta data si 14 August 2018 fiind o perioada de tranzitie.

In aceasta perioada, domeniul de aplicare al Directivei este unul oarecum limitat, fiind alcatuit din 10 categorii de echipamente electrice si electronice (“EEE”). Pe scurt, daca un EEE nu este inclus in una din aceste 10 categorii, nu va intra in domeniul de aplicare al Directivei, respectiv al OUG nr. 5/2015.

Incepand cu 15 August 2018, domeniul de aplicare se va extinde1 astfel incat sa includa toate EEE. Directiva va avea astfel un domeniu de aplicare deschis, toate EEE fiind impartite in 6 categorii. Consecinta este aceea ca domeniul nu va mai fi unul limitat, singurele EEE care nu vor face obiectul Directivei, respectiv al OUG nr. 5/2015, fiind cele excluse in mod explicit.

EEE pot fi introduse pe piata numai de catre producatori2 care sunt inregistrati in Registrul Producatorilor si Importatorilor de EEE tinut la nivelul Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului (“ANPM”).

In vederea realizarii obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare si valorificare a DEEE, producatorii pot actiona:

 • individual, pe baza unui plan de operare vizat anual de catre conducatorul ANPM care va cuprinde modul in care se organizeaza si se finanteaza colectarea, tratarea si valorificarea DEEE pentru realizarea ratelor minime anuale de colectare si a tuturor obiectivelor si responsabilitatilor care le revin;

 • prin transferarea responsabilitatilor, pe baza de contract, catre o persoana juridica legal contituita, denumita organizatie colectiva (“OTR”).

Unul dintre principalele instrumente de reglementare aplicabile in Romania pentru neindeplinirea obligatiilor legale sunt contributiile platite Fondului pentru Mediu (“FM”) de catre producatori/ OTR:

 • pentru perioada 1 Ianuarie 2017 – 31 Decembrie 2017, producatorii care introduc pe piata nationala EEE au obligatia sa plateasca, anual, o contributie la FM pentru diferenta dintre cantitatile de EEE declarate ca fiind introduse pe piata nationala si cantitatile de EEE constate de AFM ca fiind introduse pe piata;

 • de la 1 Ianuarie 2018, producatorii vor avea obligatia sa plateasca o contributie la FM pentru diferenta de DEEE aferente ratelor de colectare3 si DEEE efectiv colectate pentru care nu s-a predat responsabilitatea sau care nu au fost declarate catre OTR;

 • de la 1 Ianuarie 2019, OTR-urile vor avea de asemenea obligatia de a plati o contributie la FM pentru cantitatile de DEEE corespunzatoare obiectivelor anuale, stabilite de legislatia in vigoare si cantitatile efectiv colectate in numele clientilor pentru care au preluat obligatiile.

In data de 5 Ianuarie 2018 a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei Planul National de Gestionare a Deseurilor (“PNGD”) care cuprinde obiectivele si tintele privind prevenirea si reducerea efectelor negative asupra mediului provocate de generarea si gestionarea DEEE.

Printre obiectivele principale identificate in PNGD regasim urmatoarele:

 • crearea unor sisteme de colectare care sa permita detinatorilor si distribuitorilor finali sa predea gratuit DEEE la punctele de colectare finantate prin fondurile autoritatilor publice locale sau ale producatorilor;

 • asigurarea disponibilitatii si accesibilitatii pe intreg teritoriul tarii, a punctelor de colectare necesare tinand cont, in special, de densitatea populatiei prin fondurile autoritatilor publice locale sau ale producatorilor;

 • promovarea campaniilor de constientizare a populatiei privind importanta colectarii selective a DEEE prin intermediul producatorilor si al OTR-urilor;

 • asigurarea valorificarii intregii cantitati de DEEE colectate conform legislatiei;

 • completarea legislatiei privind responsabilitatile organizationale si financiare a producatorilor in cadrul schemei de responsabilitate extinsa, inclusiv in ceea ce priveste modul de colaborare cu unitatile administrative teritoriale/Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea deseurilor (“ADI”) privind colectarea DEEE din gospodarii;

 • stabilirea si aprobarea regulilor de functionare ale sistemului competitiv al organizatiilor colective - „clearinghouse”, o organizatie centrala, privata, declarata de interes public, care ar urma sa asigure impartirea responsabilitatilor/contractelor intre organizatiile de transfer de responsabilitate (in acest sens in data de 2 Februarie 2018 a fost publicat un proiect de lege care vizeaza modificarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor care are in vedere infiintarea in cadrul Ministerului Mediului a unei Comisii de supraveghere a raspunderii extinse a producatorilor);

 • modificari legislative privind simplificarea sistemului de raportare a datelor privind EEE si DEEE.

1Extinderea va avea loc automat, fara a mai necesita alte modificari in legislatia nationala, acestea fiind deja transpuse.

2Notiunea de producator are, in acest caz, un sens foarte larg incluzand, spre exemplu, importatorii.

3Am facut referire la tintele de colectare deoarece acestea sunt cele care pot atrage obligatia de plata a contributiilor la FM. Este de retinut ca atat Directiva cat si OUG nr. 5/2015 impun si tinte de reciclare, pregatire pentru reutilizare, si valorificare a DEEE. Extrem de important este ca acestea din urma se aplica la cantitatile colectate, nu la cantitatile introduse pe piata nationala.

Senior Associate