Legal Newsletter

Masuri de sprijin incepand cu data de 1 iunie 2020

Stefan Ene – Of Counsel

RO

17 Martie 2020

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant

In data 14 Martie 2020 a fost publicata in Monitorul Oficial, Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile parintilor pentru supravegherea copiilor, in situatia inchiderii temporare a unitatilor de invatamant (“Legea nr. 19/2020”).

Legea nr. 19/2020 a intrat in vigoare in data de 17 martie 2020.

I. Prevederi Relevante

 • 1. Conditii referitoare la parinti:

  • au copii cu varsta de pana la 12 ani, inscrisi în cadrul unei unitaţi de invatamant, sau au copii cu dizabilitati cu varsta de pana la 18 ani, inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant si
  • locul de munca ocupat nu permite munca la domiciliu sau telemunca.

 • 2. Zilele libere se acorda la cererea

  parintelui care va supraveghea copilul; o astfel de cerere va fi insotita de o declaratie pe proprie raspundere din partea celuilalt sot (din care sa rezulte ca acesta nu a depus o solicitare similara);

 • 3. Plata se realizeaza de catre angajator si este, pentru fiecare zi libera:

  • 75% din salariul corespunzator unei zile lucratoare si
  • nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din castigul salarial mediu brut.

 • 4. Sumele pentru plata indemnizatiei se ramburseaza de catre Statul Roman.

II. Observatii speciale

 • 1. Ramane de vazut ce documentatie vor trebui sa pregateasca angajatorii in vederea recuperarii costurilor salariale generate de acesta situatie speciala (i.e. acestea se vor inapoia pe baza unei cereri a angajatorului adresate agentiei teritoriale de munca sau se va adopta o procedura speciala?).

 • 2. Pentru un numar de sectoare speciale, prevederile mai sus-mentionate se aplica doar cu acordul angajatorului.

  Acest lucru este aplicabil angajaţilor din unităţile sistemului energetic naţional, din unităţile operative de la sectoarele nucleare, din unităţile cu foc continuu, din unităţile sanitare şi de asistenţă socială, de telecomunicaţii, ale radioului şi televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unităţile care asigură transportul în comun şi salubritatea localităţilor, precum şi aprovizionarea populaţiei cu gaze, energie electrică, căldură şi apă.

Acest newsletter a fost pregatit exclusiv in scop de informare generala si nu se va interpreta ca si consultanta juridica. In masura in care considerati util sa aflati mai multe despre aspectele ce fac obiectul acestui newsletter, va rugam sa ne contactati.

EN

17 March 2020

Law no 19/ 2020 granting free days for parents supervising their children in case of temporarily closure of educational units

On 14 March 2020, the Law no 19/ 2020 regarding the parents’ right to extra free days for the supervision of their children, in case of temporarily closure of educational units was published in the Official Gazette (“Law no 19/2020”).

Law no 19/2020 entered into force on 17 March 2020.

I. Relevant provisions

 • 1. Conditions regarding the parents:

  • have children up to 12 years old or have children with disabilities up to 18 years, enrolled in school units; and
  • considering their job specificity, to be unable to work from home or via teleworking.

 • 2. The free days are granted

  upon the request of the parent supervising the child; said request must be accompanied by a statement of the other parent (confirming that the last did not file a similar request).

 • 3. The payment is made by the employer and:

  • it amounts to 75% of the wage corresponding to one working day, and
  • it shall not exceed 75% of the gross medium wage.

 • 4. Said amounts shall be reimbursed by the Romanian State

II. Special remarks

 • 1. It remains to be seen what documentation the employers will have to prepare in order to recover the wage costs generated in this particular situation (i.e. will it be just a written request filed with to the territorial employment agency or will there be a special procedure adopted later on?).

 • 2. For a number of special sectors, the above-mentioned provisions shall be applicable only with the consent of the employer.

  This is applicable for units of the national energy system, the nuclear sector, units working with continuous fire or sanitary and social assistance, telecommunications, radio and public television, railways, public transport and public sanitation, as well as units involved in the supply of gas, electricity, heat and water of the population.

This newsletter was prepared solely for general information purposes and shall not be construed in any way as legal advice. Should you find it useful and want to know more about the issues presented herein, please do not hesitate to contact us.

Of Counsel