Modalitatile de gestionare ambalajelor si deseurilor de ambalaje.

Gestionarea individuala. (3)

Raluca Teodorescu – Senior Associate Lawyer, Vlasceanu, Ene & Partners

In continuarea analizei noastre privind piata ambalajelor si deseurilor de ambalaje, dupa ce am tratat in prealabil principalele provocari cu care se confrunta operatorii economici in piata si modalitatea de gestionare a deseurilor de ambalaje prin intermediul organizatiilor de transfer de responsabilitate (OTR), revenim mai jos cu o analiza privind cea de-a doua modalitate de gestionare, respectiv gestionarea individuala.

Operatorii economici responsabili care opteaza pentru metoda gestionarii individuale isi vor indeplini obiectivele legale de reciclare/ valorificare prin colectarea si valorificarea urmatoarelor categorii de deseuri de ambalaje:

  • cele provenite din activitatea proprie si/ sau, in cazul in care cantitatile acestora nu sunt suficiente pentru indeplinirea obiectivelor,

  • cele preluate de la generatori/ detinatori, statii de sortare, colectori autorizati si administrate prin intermediul operatorilor economici autorizati din punctul de vedere al protectiei mediului pentru colectarea si valorificarea deseurilor de ambalaje.

Astfel, gestionarea individuala presupune, in cele mai multe cazuri, incheierea de contracte directe atat cu generatorii/ detinatorii de deseuri de ambalaje, cat si cu ceilalti participanti pe fluxul gestionarii deseurilor (e.g. administratori, transportatori, reciclatori/ valorificatori).

In continuare vom prezenta cateva din ceea ce consideram a fi avantajele si dezavantajele acestei metode de gestionare prin raportarea la metoda gestionarii prin OTR-uri.

1. Avantaje

  • Transparenta

Spre deosebire de gestionarea prin OTR, gestionarea individuala ar permite operatorilor economici sa tina o mai buna evidenta a trasabilitatii deseurilor de ambalaje, acestia intrand in relatii contractuale directe cu toti operatorii economici de pe flux (e.g. administratori, transportatori, reciclatori/ valorificatori). Nu trebuie uitat ca evidenta trasabilitatii, atat a deseurilor de ambalaje provenite din activitatea proprie, cat si a deseurilor preluate in vederea reciclarii/ valorificarii, intra in sfera obligatiilor legale a operatorilor responsabili care opteaza pentru aceasta metoda.

  • Controlul direct

Prin gestionarea individuala operatorii economici ar putea dobandi controlul asupra gradului si modalitatii indeplinirii obligatiilor de reciclare/ valorificare a deseurilor de ambalaje. Astfel, gestionarea individuala aduce operatorilor economici certitudinea cantitatilor de deseuri de ambalaje reciclate/valorificate, fiind eliminat riscul neindeplinirii in fapt a obligatiilor de catre OTR.

  • Garantia cantitatilor

Reamintim faptul ca de la data de 30 iunie 2016 OTR-urile au inceput sa isi conserve prin mijloace contractuale libertatea de a refuza preluarea responsabilitatii de la operatorii economici pentru anumite cantitati de ambalaje. In acest context, gestionarea individuala a deseurilor de ambalaje ar putea fi o metoda prin care operatorii economici se pot proteja de riscul refuzului preluarii responsabilitatilor de catre OTR.

  • Lipsa costurilor cu OTR-urile

Asa cum am mentionat in analiza noastra privind gestionarea prin intermediul OTR-urilor, preturile practicate de OTR-uri au crescut rapid si semnificativ. Cel putin la prima vedere, o gestionare individuala poate parea o optiune mult mai atractiva financiar pentru operatorii economici responsabili (nu trebuie insa pierdute din vedere costurile cu resursele interne alocate, astfel cum le-am detaliat in sectiunea de mai jos dedicata dezavantajelor acestei metode).

2. Dezavantaje

  • Responsabilitate integrala

In cazul gestionarii individuale operatorii sunt responsabili in integralitate pentru indeplinirea obiectivelor de reciclare/ valorificare. Astfel, avand in vedere cadrul legislativ neclar, precum si celelalte dificultati din piata, inclusiv lipsa cantitatilor de deseuri de ambalaje, formalitatile contabile si alte conditii aditionale care trebuie indeplinite pentru ca acele cantitati sa fie luate in considerare la indeplinirea obiectivelor, pastrarea in integralitate a acestei responsabilitati poate constitui un dezavantaj major al acestei metode de gestionare.

  • Resurse alocate

Un alt aspect important in ceea ce priveste gestioarea individuala este consumul de resurse interne ale operatorilor responsabili. Astfel, nu trebuie pierdut din vedere faptul ca alocarea resurselor pentru o gestionare individuala a deseurilor de ambalaje de catre operatorii responsabili se va face in detrimentul alocarii resurselor respective pentru activitatea propriu-zisa a operatorilor responsabili respectivi.

  • Lipsa know-how

Un dezavantaj major al gestionarii individuale consta in lipsa know-how-lui. In contextul cadrului legislativ neclar si lacunar si a lipsei infrastructurii care sa asigure un grad ridicat de colectare, reciclare, incinerare sau valorificare a deseurilor de ambalaje, necunoasterea pietei poate conduce la numeroase blocaje (incusiv in identificarea colectorilor de deseuri de ambalaje, transportatorilor, reciclatorilor si/ sau incineratorilor de deseuri de ambalaje, cat si contractarea cu acestia) care pot aduce operatorii responsabili in imposibilitatea indeplinirii obiectivelor de reciclare/ valorificare.

  • Numar mare de contracte

Spre deosebire de metoda gestionarii prin OTR, unde OTR-ul indeplinea calitatea de unic punct de contact in relatia cu toti participanti pe fluxul gestionarii deseurilor, in cazul gestionarii individuale operatorii economici incheie contracte directe cu fiecare dintre acestia. Or, in practica, operatorii responabili pot fi nevoiti sa incheie contracte cu mai multi detinatori/ generatori, reciclatori/ valorificatori de deseuri de ambalaje, ceea ce poate conduce in final la incheierea unui numar foarte mare de contracte care se poate dovedi atat dificil, cat si costisitor de gestionat.

3. Concluzii

In lumina celor de mai sus, consideram ca niciuna din actualele metode de gestionare nu se detaseaza drept o alternativa preferabila, ambele presupunand, pe langa avantaje, o serie de dezavantaje majore.

Cu luarea in considerare a constrangerilor generate de cadrul legislativ actual, vom reveni in ultima parte a analizei noastre asupra a ceea ce consideram ca poate reprezenta o alternativa de luat in considerare de catre operatorii economici.

Senior Associate