Modificările legislative privind gestionarea deşeurilor aduse de Legea 31/2019

Daniel Vlasceanu – Partener, Vlasceanu & Partners

Stefan Ene – Of Counsel

Cea de-a doua jumatate a anului 2018 si inceputul anului 2019 au adus cu sine modificari legislative semnificative in materia gestionarii deseurilor, atat asupra cadrului general, cat si, in special, a gestionarii fluxului deseurilor de ambalaje.

Astfel, la data de 19 iulie 2018, a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta nr. 74/2018 (“OUG nr. 74/2018”) care a modificat trei acte normative de baza in domeniu, respectiv Legea nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
O mare parte a modificarilor aduse de OUG nr. 74/2018 urmau sa fie implementate inca din anul 2018.

Dintre acestea mentionam:

 • introducerea de masuri privind colectarea separata a deseurilor (e.g.sistemul “plateste pentru cat arunci”, tarife distincte percepute de operatorii serviciului de salubritate);

 • cresterea valorilor minime ale obiectivelor de valorificare si reciclare a deseurilor de ambalaje;

 • limitarea gestionarii individuale a deseurilor de ambalaje;
 • introducerea de noi obligatii si conditii de licentiere a organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului (fostele OTR-uri);

 • modificari aduse regimului ambalajelor reutilizabile;
 • introducerea contributiei pentru economia circulara (fosta taxa pentru depozitare).

Incepand cu 17 ianuarie 2019 insa, Legea nr. 31/2019 a aprobat OUG nr.74/2018, operand totodata o serie de modificari, inclusiv prorogarea unor termene.

In prezentul articol vom incerca sa prezentam principalele modificari aduse de Legea nr. 31/2019 asupra OUG nr.74/2018, modificari care se rasfrang asupra celor trei acte normative de baza mentionate mai sus.

1. Modificari aduse Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor

Colectarea separata a deseurilor de  hartie, metal, plastic, sticla din deseurile municipale.

Conform modificarilor aduse de Legea nr. 31/2019 pare ca autoritatile administratiei publice locale ale unitatilor administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor/ asociatiile de dezvoltare intercomunitara (“UAT”) pot decide atribuirea unui contract separat (serviciul Ramanand unul de salubrizare) avand ca obiect gestionarea deseurilor de hartie, metal, plastic si sticla din  deseurile municipale.

Cu toate ca aceasta modificare vine in incurajarea colectarii separate a fractiilor mentionate mai sus, avand in vedere nivelul de constientizare si gradul actual de colectare separata a deseurilor din Romania, nu putem decat sa ne intrebam daca o astfel de impartire se va dovedi cu adevarat viabila.

Prorogarea unor termene

Daca, initial, OUG nr. 74/2018 acorda UAT ca termen initial 1 ianuarie 2019 pentru:

 • implementarea sistemului “plateste pentru cat arunci”
 • stabilirea si aprobarea pentru beneficiarii serviciului de salubrizare de tarife distincte pentru gestionarea deseurilor de hartie, metal, plastic si sticla din deseurile municipale, respectiv pentru gestionarea celorlalte deseuri, precum si sanctiunilor aplicabile (i.e. in cazul in care cele doua fluxuri de deseuri nu sunt separate).

Legea nr. 31/2019 extinde acest termen pana la jumatatea anului 2019 (i.e. 30 iunie).

2. Alinierea contractelor de salubrizare cu prevederile legale din legislatia deseurilor si din domeniul concurentei

UAT au obligatia ca pana la 30 aprilie 2019 (anterior, 30 noiembrie 2018) sa adopte hotarari pentru a se asigura ca contractele de salubrizare incheiate anterior intrarii in vigoare a OUG nr. 74/2018 respecta prevederile legale in vigoare pana la data de 30 iunie 2019 (anterior, 1 ianuarie 2019).

3. Modificari aduse Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje

Regimul ambalajelor reutilizabile

 • Sunt limitate categoriile de ambalaje primare reutilizabile pentru care circularea se va face prin achitarea unei garantii banesti de 0,5 RON/ambalaj (incepand cu 31 martie 2019) la cele cu volume cuprinse intre 0,1 l si 3 l. Aceasta garantie va fi retinuta pe tot fluxul de distributie al ambalajelor respective, atat intre operatorii economici, cat si intre operatorii economici si consumatorul final.

 •  

  Operatorii care introduc pe piata produse ambalate in ambalaje reutilizabile sunt obligati sa asigure un procentaj de returnare de minimum 80% (anterior, procentul era stabilit la 90%).

 • In lista ambalajelor care ar urma,  pana la 1.01.2021, sa faca obiectul sistemului de garantie-returnare  sunt adaugate si ambalajele  nereutilizabile din sticla, plastic sau metal, cu volume cuprinse intre 0,1 l si 3 l, utilizate pentru a face disponibile pe piata vinurile si bauturile spirtoase.

 • Operatorii care introduc pe piata produse ambalate in ambalajele nereutilizabile din sticla, plastic sau metal, cu volume cuprinse intre 0,1 l si 3 l, utilizate pentru diverse bauturi (e.g. bere, bauturi alcoolice, sucuri, apa) sunt obligati ca, incepand cu 1 ianuarie 2020, sa asigure ca cel putin 5% din acestea (ca medie anuala) sa fie reutilizabile si sa creasca acest procentaj cu 5%, anual, pana in anul 2025.

 • In forma initiala a OUG nr. 74/2018, aceasta obligatie se aplica indiferent de tipul de produs introdus pe piata. De asemenea, o clarificare o necesita si referirea la nivelul anual de crestere, respectiv cu 5% sau cu 5 puncte procentuale.

 • Operatorii care comercializeaza catre consumatorii finali produse ambalate in structuri de vanzare cu suprafata medie si mare sunt obligati sa achizitioneze de la toti furnizorii si sa comercializeze produse ambalate atat in ambalaje reutilizabile, cat si de unica folosinta, daca acestea sunt disponibile in oferta furnizorului.

In forma initiala a OUG nr. 74/2018 aceasta obligatie nu era circumstantiata de disponibilitatea in ofertele furnizorilor.

Gestionarea individuala a ambajelor si deseurilor de ambalaje

OUG nr. 74/2018 a limitat gestionarea individuala strict la propriile ambalaje introduse pe piata nationala (e.g. cele reutilizabile, cele preluate printr-un sistem de returnare).

Legea nr. 31/2019 adauga insa in lista ambalajelor care pot fi folosite pentru gestionarea individuala si ambalajele produselor importate/ achizitionate intracomunitar pentru utilizare sau consum propriu.

Observam insa ca ambalajele produselor achizitionate de pe piata nationala pentru utilizare/ consum propriu sunt in continuare excluse de la utilizarea pentru gestionarea individuala, cu toate ca acestea raman sub controlul operatorilor economici respectivi.

Obligatii de transparenta

Legea nr. 31/2019 introduce in sarcina UAT noi obligatii privind publicarea unor informatii pe website-urile acestora:

 • lunar, rapoarte centralizate realizate pe baza informatiilor primite de la operatori;
 • anual, situatia cheltuielilor privind campaniile de informare derulate, implementarea proiectelor de imbunatatire a infrastructurii de colectare a deseurilor.

Obligatii de raportare

Statiile de sortare autorizate care preiau deseuri de la operatorii de salubritate vor avea obligatia sa notifice desfasurarea activitatii catre UAT si sa raporteze trimestrial acesteia cantitatile de deseuri de ambalaje colectate.

Modul de stabilire a costului net si a sumelor care trebuie acoperite de catre organizatiile care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului

4. Modificari aduse OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

Legea nr. 31/2019 extinde contributia pentru economia circulara (suportata de propietarii/ administratorii de depozite) si pentru deseurile din constructii si desfiintari eliminate prin depozitare. In forma initiala a OUG nr. 74/2018 aceasta era aplicabila numai pentru deseurile municipale eliminate prin depozitare.

Chiar si cu modificarile de mai sus, prevederile OUG nr. 74/2018 raman departe de a fi clare si armonizate cu restul legislatiei privind gestionarea deseurilor, mai mult decat atat, consideram ca anumite prevederi sunt inaplicabile in lipsa unor norme concrete de aplicare, iar altele pot aduce chiar distorsionari ale mediului concurential.

Or, in contextul masurilor si tintelor adoptate la nivel European, este evident ca sistemul de gestionare a deseurilor va continua sa fie supus unor modificari semnificative in urmatoarea perioada.

Un prim set de astfel de modificari este adus de publicarea Ordinului nr. 1362/2018 privind aprobarea Procedurii de autorizare, avizare anuala si de retragere a dreptului de operare a organizatiilor care implementeaza obligatiile privind raspunderea extinsa a producatorului si Ordinului nr. 1271/2018 privind procedura si criteriile de inregistrare a operatorilor economici colectori autorizati care preiau prin achizitie deseuri de ambalaje de la populatie de la locul de generare a acestora.

Vom reveni cu o scurta analiza a noutatii aduse de aceste ordine in numarul urmator al acestei publicatii.

Of Counsel