Promovarea energiei din surse regenerabile. Implicațiile ultimelor modificări aduse prin OUG nr.24/2017¹

Daniel Vlasceanu – Partner at Vlasceanu & Partners

Mihaela Aliman

I.  Cadrul general

În România, sistemul de promovare a energiei verzi este reglementat prin Legea nr. 220/2008 (în continuare „Legea“). Pe scurt, stimularea producției de energie din surse regenerabile are la bază acordarea unui număr de certificate verzi (în continuare „CV“)² emise de către operatorul de sistem și transport (i.e. Transelectrica) pentru  fiecare MWh de energie produs și livrat din surse regenerabile („E-SRE“) de producători acreditați. CV se tranzacționează separat de E-SRE către furnizorii de energie și anumiți producători (cei care au consum propriu și consumatori finali direct conectați), în sarcina cărora este impusă o cotă obligatorie, tradusă într-un număr minim de CV; aceasta se calculează prin multiplicarea energiei electrice facturate consumatorilor finali, cu cota anuală obligatorie de achiziție CV stabilită de ANRE. Neachiziționarea numărului minim de CV atrage achiziționarea acestora la valoarea maximă și sancțiuni usturătoare pentru achizitorii de CV.

Cota anuală obligatorie estimată de achiziție CV pentru 2017 este de 0,320 CV/MWh².

Obiectivul României pentru 2020 este ca 24% din consumul final brut de energie electrică să provină din surse regenerabile³, nivel ce a fost deja atins din 2013 (anul în care s-a modificat drastic schema suport). Astfel,

  • Pentru centralele acreditate până la acea dată, în perioada 01.07.2013 – 31.03.2017 au fost amânate la tranzacționare câte 1 CV pentru fiecare MWh produs de energie eoliană și hidraulică (centrale noi de cel mult 10 MW) și 2 CV pentru fiecare MWh produs de energie solară („CV Amânate“);

  • Pentru centralele acreditate ulterior, s-a modificat schema suport, prin acordarea unui număr diminuat de CV.

De reținut faptul că, în prezent, sub schema de sprijin prin CV nu mai sunt permise acreditări de noi capacități de producție (termenul limită a expirat la sfârșitul anului 2016).

 

II.    Modificările aduse prin OUG nr 24/2017 („Ordonanța“)

Legiuitorul a încercat prin intermediul Ordonanței să intervină cu elemente noi, menite să  protejeze producătorii E-SRE și, în același timp, să limiteze impactul schemei suport față de consumatorii finali, toate acestea în contextul atingerii obiectivului României de consum E-SRE până în 2020.

Principalele direcții ale Ordonanței au fost de: (i) a oferi soluții pentru continuarea funcționării schemei suport în contextul CV Amânate, (ii) limitare a impactului schemei de promovare în facturile consumatorilor finali, precum și de (iii) a clarifica anumite aspecte necesare datorate practicii neunitare.

Astfel, în ceea ce privește schema suport, legiuitorul a încercat implementarea unui mecanism de recuperare a CV Amânate, după cum urmează:

  • Centralele eoliene și hidrocentrale noi, mai mici de 10 MW, vor recupera CV Amânate în tranșe lunare egale, în perioada 01.01.2018– 31.12.2025; de la 31.03.2017, nu se mai amână de la tranzacționare CV emise;

  • Centralele solare vor continua amânarea de la tranzacționare a câte 2 CV emise pentru fiecare MWh produs și livrat între 01.04.2017 și 31.12.2024; aceste CV, împreună cu CV Amânate, vor putea fi recuperate în perioada 01.01.2025 – 31.12.2030 în tranșe lunare egale.

Deși producătorii de energie solară s-ar putea considera dezavantajați conform noii reglementări, evitarea excesului de CV de pe piață în cazul suprapunerii perioadelor de recuperare a fost considerat prioritar.

Mecanismul de mai sus a fost dublat de extinderea în beneficiul producătorilor a posibilității de a tranzacționa CV primite în perioada de acreditare până la data de 31 martie 2032 (chiar și după expirarea deciziei de acreditare). Se elimină, așadar, presiunea pentru tranzacționarea CV exclusiv pe durata de valabilitate de 12 luni (i.e. unul dintre elementele care au determinat tranzacționarea CV la preț minim).

De asemenea, legiuitorul a încercat introducerea unor noi criterii care să influențeze în mod obiectiv cotele anuale obligatorii de CV și în același timp măsuri pentru eficientizarea tranzacționării acestora. Astfel:

  • este introdusă noțiunea de cantitate statică anuală de CV, fiind numărul estimat de CV care vor fi emise până în 2031 (inclusiv cele amânate de la tranzacționare), împărțit la numărul de ani rămași până la expirarea aplicării sistemului de promovare prin CV; cantitatea va fi reactualizată, la fiecare doi ani, de către ANRE, și va reprezenta începând cu 2018 alături de consumul final de energie estimat pentru anul următor un criteriu în stabilirea cotei anuale obligatorii de achiziție CV; începând cu 2018 este eliminat criteriul cotei obligatorii de energie electrică care beneficiază de sistemul de promovare prin CV, care în 2017 a fost stabilit la 8,3% din consumul final brut;

  • sunt prevăzute organizarea unor platforme anonime de tranzacționare CV, care vor acoperi atât tranzacționarea spot, cât și tranzacționarea la termen a CV. Deși mulți producători susțin existența cadrului complet de tranzacționare și în vechea reglementare, este așteptată legislația secundară emisă de ANRE (01.09.2017) pentru o analiză detaliată.

  • pentru tranziția la noua platformă, Ordonanța limitează durata contractelor bilaterale de CV până la data de 31.08.2017, cu excepția celor în vigoare la data de 31.03.2017, care se mențin până la data expirării (fără posibilitate de prelungire);

  • incepând cu anul 2017, este diminuată valoarea unui CV neachiziționat în cadrul cotei obligatorii de CV de la 110 euro la 70 Euro pentru fiecare CV neachiziționat.

În același timp, în ceea ce privește protejarea consumatorilor finali, Ordonanța a stabilit:

  • un impact mediu în factura consumatorului final, ca urmare a schemei suport de achiziționare CV de 11,1 euro/MWh;

  • interzicerea includerii în factura consumatorului final a valorii CV neachiziționate în cadrul cotei obligatorii de CV sau sancțiunile aferente.

Clarificările aduse de Ordonanță vizează distincția între amenda corespunzătoare neîndeplinirii cotei trimestriale versus cota anuală obligatorie de CV.

Nu în ultimul rând, un aspect important pentru evitarea interpretărilor de ordin fiscal este precizarea faptului că CV sunt recunoscute ca venit (și impozitate, după caz) la momentul tranzacționării efective și nu la momentul acordării dreptului de tranzacționare a CV, precum și a eliminării tratării ca valoare mobiliară a unui CV, acesta nefiind un instrument financiar (conform Ordonanței).

III. Concluzii

În contextul numeroaselor modificări ale Legii, este de așteptat ca anumiți producători (în special cei de mici dimensiuni și anumite E-SRE) vor interpreta negativ unele modificări aduse de Ordonanță, considerându-se afectați în ceea ce privește valoarea lichidităților (ca urmare  a  limitărilor la tranzacționare a CV), cât și în ceea ce privește prezentarea situației financiare generale a firmei (e.g. pentru eventuale finanțări), care poate fi deformată ca urmare a momentelor diferite de recunoaștere a venitului, respectiv cheltuielii cu un CV.

Este cert că Ordonanța aduce și o serie de modificări pozitive de care vor beneficia toți actorii de pe piața energiei verzi (precum extinderea posibilității tranzacționării CV sau introducerea unor criterii obiective de stabilire a cotei de CV, precum și unele clarificări necesare).

Efectele pe termen lung vor fi clar influențate de modalitatea de implementare și legislația secundară, esențială în acest caz.

Autori

Daniel Vlăsceanu este avocat specializat pe domeniul energiei. Înainte de înfiinţarea Vlăsceanu, Ene şi Asociații SPARL, Daniel a lucrat peste 10 ani în cadrul celui mai mare operator integrat de ţiţei şi gaze din SE Europei, unde a coordonat câteva servicii juridice şi a deţinut diferite poziţii de management de mijloc. Daniel deține două mastere în drept şi un MBA în energie de la Vienna University of Economics and Business.

E-mail: daniel.vlasceanu@vpartners.ro

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/daniel-marius-vlasceanu-43945226/

Mihaela Aliman

E-mail: mihaela.aliman@legalias.ro

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mihaela-aliman-70820573/?ppe=1

¹Publicată în Monitorul Oficial nr. 224/31.03.2017

²A nu se confunda cu certificatele de carbon care, de asemenea, stimulează eforturile pentru un mediu mai curat, dar sunt menite să reducă emisiile de gaze cu efect de seră.

³Conform Ordinului Președintelui ANRE nr. 119/2016 publicat în Monitorul Oficial nr. 1069/30.12.2016.