Legal Newsletter 

Detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale

Stefan Ene – Of Counsel

La data de 21 martie 2017 a fost publicata Legea nr. 16/2017 privind detasarea salariatilor in cadrul prestarii de servicii transnationale ("Legea nr. 16/2017").

Legea nr. 16/2017 va intra in vigoare pe 20 mai 2017 (data pana la care trebuie emise si Normele metodologice de aplicare a acesteia).

1. Aria de aplicare

Legea nr. 16/2017 se aplica:

(1) detasarii in Romania a unor salariati dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European (“Statul Membru”) sau din Confederatia Elvetiana;

(2) detasarii unor salariati din Romania intr-un Stat Membru sau pe teritoriul Confederatiei Elvetiene.

1.1 Detasarea salariatilor in Romania dintr-un Stat Membru

Legea nr. 16/2017 este aplicabila daca:

a) exista un contract individual de munca intre salariat si intreprinderea angajatoare dintr-un Stat Membru¹; si

b) salariatul este detasat pentru prestarea unei activitati ce se deruleaza in baza unui contract intre intreprinderea din Statul Membru si beneficiarul activitatii prestate in Romania;sau

c) detasarea salariatului se face la o intreprindere din grup situata in Romania; sau

d) salariatul este pus, printr-un agent de munca temporara, la dispozitia unei intreprinderi din Romania.

1.2 Detasarea din Romania intr-un Stat Membru

Legea nr. 16/2017 devine aplicabila daca:

a) exista un contract individual de munca intre salariat si intreprinderea angajatoare din Romania; si

b) salariatul este detasat pentru prestarea unei activitati ce se deruleaza in baza unui contract intre intreprinderea romana si beneficiarul activitatii prestate intr-un Stat Membru; sau

c) detasarea salariatului se face la o intreprindere din grup situata intr-un Stat Membru; sau

d) salariatul este pus, printr-un agent de munca temporara, la dispozitia unei intreprinderi dintr-un Stat Membru.


¹Din perspectiva Legii nr. 16/2017, regimul salariatilor dintr-un Stat Membru este identic cu cel al salatiatilor din Confederatia Elvetiana.


2. Conditii minime pentru salariatii detasati

Salariatii detasati (fie in Romania dintr-un Stat Membru, fie din Romania intr-un Stat Membru) beneficiaza de conditiile de munca aplicabile pe teritoriul unde sunt prestate serviciile, cu privire la (enumerare nelimitativa):
a) durata maxima a timpului de munca si durata minima a repausului periodic;
b) durata minima a concediilor anuale platite;
c) salariul minim, inclusiv compensarea sau plata muncii suplimentare;
d) sanatatea si securitatea in munca;
e) egalitatea de tratament dintre barbati si femei, precum si alte dispozitii in materie de nediscriminare.
In situatia in care legislatia statului de unde este detasat salariatul contine prevederi mai favorabile, acestea se vor aplica cu prioritate.

3. Resposabilitati privind salariatii detasati

Raspunderea pentru acordarea tuturor drepturilor salariatilor detasati cade in sarcina angajatorului salariatilor detasati (i.e. in cazul nerespectarii drepturilor salariatilor detasati in Romania, va fi sanctionat angajatorul inregistrat intr-un Stat Membru; in cazul nerespectarii drepturilor salariatilor detasati din Romania va fi sanctionat angajatorul roman).

4. Aplicarea transfrontaliera a amenzilor

Amenzile sunt aplicate in tara in care se desfasoara activitatea de catre autoritatea locala competenta.
In cazul detasarii in Romania, Inspectia Teritoriala de Munca aplica amenzile care se impun intreprinderii(lor) straine care detaseaza salariati pe teritoriul Romaniei. Cererea de executare a unei amenzii se transmite autoritatii competente din Statul Membru.

In cazul in care o intreprindere romana care detaseaza salariati intr-un Stat Membru este amendata in respectivul Stat Membru, cererea de executare a amenzii este transmisa catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala. Aceasta va executa amenda (in moneda nationala a Romaniei). Sumele astfel recuperate se fac venituri la bugetul de stat al Romaniei.

Acest newsletter a fost pregatit exclusiv in scop de informare generala si nu se va interpreta ca si consultanta juridica. In masura in care considerati util sa aflati mai multe despre aspectele ce fac obiectul acestui newsletter sau despre serviciile societatii Vlasceanu, Ene & Partners, va rugam sa ne contactati.